Blog

Restauro Torre Sagrera

Off

Joan Arpí i Cantí, el propietari del Camp de la Sínia des de 1890, va ser industrial de la rajoleria i pròsper propietari el barri de la Sagrera: regidor de l’ajuntament del terme en diferents ocasions i alcalde des de juliol de 1895 formant part de la candidatura del partit conservador. Espòs de Maria Urpí, va tenir dues filles, Filomena, casada amb el rajoler Narcís Duran i Ros, i Maria, casada amb Francesc Ruscà i Pineda, industrial adober amb fàbrica al Poble Nou.

El 18 de juny de l’any 1900, data en què Joan Arpí va fer donació a la seva filla Maria, en concepte de legítima testamentària, d’una part segregada del Camp de la Sínia

L’edifici, per tant, va ser iniciativa de Francesc Ruscà en terrenys de Joan Arpí i estava en construcció entre els anys 1896 i 1897, i cal entendre, en conseqüéncia, que l’escriptura de donació de l’any 1900 tenia l’objectiu de regularitzar de dret el que ja era una realitat de fet. No s’ha conservat, però, l’expedient del permís d’obres original, sigui per les circumstàncies familiars i polítiques dels implicats o sigui a causa de la poc afortunada història arxivística de la documentació dels municipis dels antics pobles agregats al terme de Barcelona l’any 1897.

 

Extracte de

LA TORRE DE LA SAGRERA. Casa Ruscà- ESTUDI HISTÒRIC

Direcció: Montserrat Villaverde

Recerca i realització: Montserrat Villaverde i Jordi Ortega

 

Reproduccións fotogràfiques de la documentació gràfica: Pep Parer

 

Old City Barcelona

Off

El Portal del Bisbe és l’únic que s’ha conservat dels quatre que s’obrien a la muralla romana de Bàrcino. Està situat al començament del carrer del Bisbe (l’antic decumanus romà), al límit amb la plaça Nova.  Fins al segle XIX …

Read more

Els valors de l’arquitectura

Off

El mètode que s’ha fet servir ha estat el de valoritzar aquesta arquitectura, a partir de la teoria dels valors, per tal de definir la seva autenticitat, és a dir, definint els seus valors significatius, documentals e instrumentals. “Las obras …

Read more

Des-Restauro

Off

En Roma, una obra tan significativa como el Panteón, convertido en iglesia de culto en tiempos del papa Alejandro VII, con las modificaciones que esto conllevó (la construcción de unos pequeños campanarios, obra nada más ni nada menos que del …

Read more

Technology yes, but…..

Off

Morozov avisa dels perills d’haver d’adaptar nous hàbits: “Els ciutadans hem de resistir-nos al concepte de ciutat intel·ligent”, assegura. I afegeix: “Acceptant la idea de la ciutat intel·ligent, que recordem que es defineix com una ciutat que tot ho sap, …

Read more